RISUPETO

Risupeto on energiapuupoimuri

Risupeto on kaatopää, energiapuukoura ja raivauslaite, lyhyesti sanottuna se on energiapuupoimuri. Risupeto on helppokäyttöinen ja kestävä. Se on tarkoitettu karsimattoman energiapuun tehokkaaseen tuottamiseen. Risupeto nopeuttaa kokonaisurakkkaa huomattavasti perinteisiin menetelmiin verrattuna.

Risupeto soveltuu taimikon varhaishoidosta ensiharvennukseen. Tuottavin se on raivaamattomien harvennusrästien hoidossa. Alustan raivaus metsurityönä on tarpeetonta, toisin kuin moton edellä.  Kohteesta riippuen metsurilta jää energiamassaa maastoon keskimäärin 20 000 kg/ha, vaikeuttaen ajokonekuljettajan työtä ja metsässä kulkemista. Risupedon tekemänä kaikki energiapuu saadaan hyötykäyttöön. 

Koneen ominaisuuksia

Risupeto katkaisee puut kiekkoterillä ja siirtää ne välivarastoon nopeasti ja jatkuvatoimisesti eli runkoja ei tarvitse käsitellä yksittäin. Se poimii tyvihalkaisijaltaan 1 - 30 cm paksuiset puut. Kerätty nippu vapautetaan pyörittämällä teriä vastakkaiseen suuntaan. Kiekkoterät murskaavat kannon, millä tavoitellaan vesomisen vähenemistä kannon nopeammasta kuivumisesta johtuen. Maa-ainekset eivät vahingoita Risupedon teriä, kuten teräketjulaitteille helposti käy. Laitteen terät sekä keruulaitteisto pyörivät hitaasti perinteisiin murskaimiin tai sahalaitteisiin verrattuna, jolloin työskentelystä ei aiheudu kivien sinkoilua ja vaaraa ulkopuolisille. Laitteen leveys on yksi metri, jolloin sen käsittely ahtaissakaan paikoissa ei ole ongelma.

Risupedon peruskoneena toimii kaivuri tai harvesteri, johon on vaihdettu maanrakennuspuomi tai vastaava. Maanrakennuspuomin lisäksi Risupeto tarvitsee kauhanpyörittäjän. Risupetoa ei suositella motopuomiin ja riipukkeeseen, koska tehokkuus kärsii.

Kehitystyö

Risupeto kehitettiin tehostamaan energiapuun korjuuta. Samalla haluttiin työllistää yrityksen kaivinkone myös maanrakennuskauden ulkopuolella. Laite rakennettiin vuosien 2017 ja 2018 aikana, jolloin laitetta myös testattiin muutaman eri kuljettajan toimesta omilla työmailla. Pieniä muutoksia on tehty vielä tämän jälkeen. Risupeto on ollut erittäin kysytty ja pahasti näyttää sille, ettei kaivuri enää maanrakennustöihin ennätä.

Prototyyppiä pyöritetään tällä hetkellä tela-alustaisella New Holland E200SR kaivinkoneella, jolla saavutetaan 10 metrin ulottuvuus. Prototyyppi painaa noin 750 kg. Seuraava versio tulee olemaan kevyempi ja sulavalinjaisempi, jolloin peruskoneena voisi toimia myös 15 tonninen kone. Prototyppi on ulkoasultaan vielä karu, sillä siinä näkyvät kaikki kehitystyön jäljet.

Risupedosta voit lukea myös Maaseudun tulevaisuudesta sekä Koneviestistä

Tervetuloa tutustumaan!

Kuva: Sanne Katainen / Maaseudun tulevaisuus
Kuva: Sanne Katainen / Maaseudun tulevaisuus

Prototyyppiä käytetään päivittäisessä urakoinnissa. Kiinnostuneille järjestetään pienimuotoisia työnäytöksiä ja mahdollisuus päästä kokeilemaan konetta käytännössä, monia uteliaita onkin jo käynyt Risupetoon tutustumassa. Lisätietoja saa soittamalla tai sähköpostilla! Yhteystiedot täällä